Michał Smereczyński

smereczynskiZałożyciel i animator Polskiej Grupy Użytkowników Microsoft Azure. Przedsiębiorca – ekspert i konsultant w dziedzinie adaptacji i wdrożeń platformy Microsoft Azure. Ewangelista otwartego oprogramowania i interoperacyjności. Społeczny aktywista i współzałożyciel Fundacji Aegis. Prywatnie wieczny student, pasjonat i geek. Organizator i uczestnik konferencji i wydarzeń związanych z integracją branży IT.

Multi-tenant WordPress for Enterprise. Disaster recovery, redundancy, high availability and 99.95% SLA

Wykorzystanie infrastruktury chmury publicznej do budowy usługi opartej o CMS WordPress, jednocześnie spełniającej normy dużych przedsiębiorstw, określających konieczną odporność na awarie, wysoką dostępność, redundancję zasobów i gwarancje SLA na poziomie większym niż 99.9%.

Sesja